Introductie betaalbare AOV voor de ZZP'er - Adema Assurantiën Zelfstandig adviseur van RegioBank
Adema Assurantiën en RegioBank Groningen (Hoogkerk) is een onafhankelijk adviseur. U kunt bij ons terecht voor verzekeringen, hypotheek, belastingaangifte, betaalrekening, spaarrekening, zilvervloot
AOV, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ZZP, Nederland, Groningen, Klaverblad, Broodfonds
8604
post-template-default,single,single-post,postid-8604,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-3.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
Klaverblad Royaal Opstap AOV voor ZZP Groningen

Introductie betaalbare AOV voor de ZZP’er

  |   Nieuws, Verzekering

Maar liefst 80% van de ZZP’ers heeft geen arbeidsongeschiktheids-verzekering. Een veelgenoemde reden, door met name startende ZZP’ers, is dat zij geen budget hebben voor deze verzekering. De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor deze groep kunnen echter aanzienlijk zijn. Met name omdat de overheid geen vangnet biedt aan arbeidsongeschikte ZZP’ers. Om de AOV ook betaalbaar te maken voor ZZP’ers introduceert Klaverblad Verzekeringen een nieuw product: de Royaal Opstap AOV!

 

Belang van AOV

Een van de grootste risico’s voor u als ZZP’er is dat u door ziekte of een ongeval voor langere tijd uw beroep niet uit kunt oefenen. Arbeidsongeschiktheid kent veel verschillende oorzaken: een ongeval thuis of op het werk, sportblessures, een burn-out. Als uw inkomen wegvalt biedt de overheid, behalve de bijstand, geen vangnet aan arbeidsongeschikte ZZP’ers. U zult dus zelf maatregelen moeten treffen om een inkomen te garanderen.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid jonger dan 35, AOV Klaverbad

Sparen als alternatief ?

Een alternatief voor een AOV is zelf sparen. U zult dan wel flink wat geld opzij moeten leggen. Stel dat een ZZP’er van 30 jaar een inkomen geniet van € 40.000,- per jaar en volledig arbeidsongeschikt raakt. Deze ondernemer moet dan een bedrag van 37 (67 minus 30 jaar)  x € 40.000,- = € 1.480.000,- hebben gespaard! Dit is dus geen reëel alternatief voor een verzekering.

 

Broodfonds als alternatief ?

Een alternatief dat wint aan populariteit is het zogenaamde broodfonds. Een groep van circa 20 leden stort elke maand geld in de pot van het fonds. Indien één van de leden ziek wordt dan kan hij een beroep doen op het fonds. Inmiddels kent Nederland 170 broodfondsen met totaal 7000 deelnemers. Het idee is erg sympathiek, maar er kleven ook bezwaren aan.

Solvabiliteit

Ten eerste moet er voldoende geld  in de pot zitten om uit te kunnen keren. Als er in het eerste jaar al één of twee leden arbeidsongeschikt raken, dan is de kans groot dat het fonds niet over genoeg middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Controle

Het tweede bezwaar is de controle. Bij een verzekeraar wordt arbeidsongeschiktheid vastgesteld door een medisch specialist, maar bij  een broodfonds ontbreekt deze medische expertise. De leden zullen onderling moeten bepalen in welke mate een deelnemer arbeidsongeschikt is en of de uitkeringen gerechtvaardigd zijn. Eerlijkheid van de deelnemers is hierdoor essentieel.

Uitkeringsduur

Een ander bezwaar is de looptijd. In het geval van arbeidsongeschiktheid ontvangt de ZZP’er maximaal twee jaar een uitkering. Dit is dus geen oplossing voor ondernemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn.

 

De Royaal Opstap AOV

Het Broodfonds alsmede sparen bieden dus weinig zekerheid voor de ZZP’er met een beperkt budget die zich wil verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Speciaal voor deze groep introduceert Klaverblad Verzekeringen een nieuw product: de Royaal Opstap AOV. De voorwaarden van deze verzekering zijn gelijk aan die van de reguliere AOV, maar met één belangrijk verschil: de uitkeringsduur is gemaximeerd tot 5 jaar. Hierdoor is de premie fors lager. Bij een gewone AOV lopen de uitkeringen veelal tot de pensioenleeftijd. Indien het ondernemerschap u goed bevalt en uw inkomsten groeien, dan heeft u de optie om binnen 3 jaar de Opstap AOV om te wisselen voor een reguliere AOV. Hiervoor hoeft u niet opnieuw een gezondheidsverklaring in te vullen.

 

Kenmerken Royaal Opstap AOV

Kenmerken Klaverblad Royaal Opstap AOV voor ZZP, arbeidsongeschiktheidsverzekering Groningen

 

Combinatie van mogelijkheden

Een mogelijkheid is het combineren van een deelname aan een broodfonds met een reguliere AOV. Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt u de eerste twee jaar een uitkering vanuit het broodfonds. Indien u na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt bent, dan voorziet de reguliere AOV in uitkeringen tot aan de door uzelf gekozen leeftijd. Een AOV is maatwerk en wat de beste oplossing is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u hier graag in.

 

Ja, ik wil graag meer info over deze AOV