MKB verzekeringspakket - Adema Assurantiën Zelfstandig adviseur van RegioBank
MKB verzekeringspakket Groningen, inventaris, gebouw, brandverzekering, AOV, ondernemer, bedrijven, verzekering
MKB verzekeringspakket Groningen, inventaris, gebouw, brandverzekering, AOV, ondernemer, bedrijven, verzekering
7493
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-7493,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-3.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

MKB verzekeringspakket

 

Als ondernemer heeft u alle vrijheid. Dat brengt zich mee dat u zelf ook verantwoordelijk bent voor de risico’s die uw onderneming loopt. Speciaal voor de MKB-er hebben wij een pakket samen gesteld.

 

Het Adema verzekeringspakket voor de MKB-er

De ene Ondernemer is de andere niet. Een startend accountantskantoor kent andere risico’s dan een bouwbedrijf met tien medewerkers. Het zou raar zijn om deze ondernemingen dezelfde verzekeringen aan te bieden. Assurantiekantoor Adema heeft een pakket samengesteld speciaal voor de MKB-er, afgestemd op uw beroepsgroep. Hierdoor bent u goed verzekerd en betaalt u niet onnodig voor risico’s die u niet loopt.

 

Adema Verzekeringspakket voor de MKB-er
RisicoVerzekering
Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid Voor Bedrijven (AVB)
Beroepsaansprakelijkheid Verzekering (BAV)
Rechtsbijstand voor MKB-ers
InkomenBedrijfsschade
Arbeidsongeschiktheid-verzekering (AOV)
EigendommenGebouwen
Inventaris en goederen
Elektronica
  

Aansprakelijkheid

 

Aansprakelijkheid voor Bedrijven

Als Ondernemer kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schade die u veroorzaakt. Dergelijke claims kunnen hoog oplopen. Daarom is een Aansprakelijkheidsverzekering voor de Bedrijven van cruciaal belang. Verzekeraars maken een duidelijk onderscheid tussen zakelijk en privé. Hierdoor bent u met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) niet verzekerd voor schade die u aanricht tijdens het uitoefen van uw beroep.

 

Beroepsaansprakelijkheid Verzekering

Deze verzekering is voor ondernemers met een adviserend beroep , zoals consultants, accountants, advocaten en ICT-specialisten. Steeds vaker stellen opdrachtgevers ondernemers  aansprakelijk voor een verkeerd gegeven advies. Met de Beroepsaansprakelijkheid Verzekering (BAV) is uw onderneming verzekerd voor de vermogensschade die voortvloeit uit een verkeerd gegeven advies.

 

Rechtsbijstandverzekering voor MKB-ers

Als ondernemer heeft u met veel verschillende partijen te maken: leveranciers, afnemers, werknemers of de overheid. Het is niet ondenkbaar dat u eens te maken krijgt met een juridisch conflict met één van deze partijen. Bijvoorbeeld als een klant weigert een rekening te betalen. De Rechtsbijstandverzekering biedt u dan professionele juridische ondersteuning.

Verzekeraars maken een duidelijk onderscheid tussen zakelijk en privé. Hierdoor bent u met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) niet verzekerd voor schade die u aanricht tijdens het uitoefen van uw beroep.

Inkomen

 

Bedrijfsschade

Als uw bedrijf schade oploopt door bijvoorbeeld een brand, dan ligt u bedrijf vaak geruime tijd stil. U heeft tijdelijk geen inkomsten en u loopt winst mis. Uw vaste kosten zoals salarissen en huur moeten echter wel gewoon worden betaald. Tegen deze schade kunt u zich indekken met een bedrijfsschadeverzekering.

 

Arbeidsongeschiktheid Verzekering (AOV)

Een van de grootste risico’s voor u als ondernemer is dat u door ziekte of een ongeval voor langere tijd uw beroep niet uit kunt oefenen. Arbeidsongeschikt kent veel verschillende oorzaken: een ongeval thuis of op het werk, sportblessures, een burn-out, rugklachten. Uw inkomen valt weg en u loopt het risico uw eigen bedrijf kwijt te raken. Behalve de bijstand, biedt de overheid geen vangnet aan arbeidsongeschikte ondernemers. Als ondernemer zult u dus zelf maatregelen moeten treffen om een terugval in inkomen door arbeidsongeschiktheid op te vangen.

Eigendommen

 

Gebouwen

In veel branches is een bedrijfspand noodzakelijk. Een onvoorziene gebeurtenis, zoals een storm of brand, kan ernstige schade veroorzaken aan uw bedrijfspand. De kosten voor het herstellen van uw pand kunnen aanzienlijk zijn. Met de gebouwenverzekering dekt u zich in tegen deze kosten.

 

Inventaris en goederen

Schade aan uw gebouw is natuurlijk al vervelend genoeg, maar soms kan er ook schade ontstaan aan de inventaris en goederen die in het gebouw aanwezig zijn. Onder inventaris vallen zaken die voor de bedrijfsvoering nodig. Bijvoorbeeld bureaus of gereedschap. Goederen zijn de producten die uw onderneming verkoopt. De inventaris- en goederenverzekering vergoedt de schade bij onder andere brand, blikseminslag, storm, binnendringen van water, een inbraak of vandalisme.

 

Elektronica

Computers zijn voor ondernemers veelal van cruciaal belang. Met een elektronica verzekering is schade aan computers, inclusief alle randapparatuur (externe harde schijven, scanners, printers) verzekerd. Zowel thuis als buitenshuis. Deze verzekering vergoedt ook diefstal. Het is tevens mogelijk om software en bedrijfsgegevens mee te verzekeren. Met de elektronica verzekering krijgt u 3 jaar lang de nieuwwaarde vergoed.

 

Ja, ik wil graag een afspraak maken