Hypotheek in 2018? Let dan op deze wijzigingen! - Adema Assurantiën Zelfstandig adviseur van RegioBank
Wil je een hypotheek afsluiten in 2018? Dit zijn de belangrijkste wijzigingen!
Hypotheekregels 2018; hypotheekadviseur; NHG; maximale hypotheek; Groningen; Haren; Eelde; Amsterdam
9422
post-template-default,single,single-post,postid-9422,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-3.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
Hypotheek 2018

Hypotheek in 2018? Let dan op deze wijzigingen!

  |   Hypotheek

Als je in 2018 in een huis wilt kopen, dan is het goed om te weten wat er voor jou is veranderd. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in hypotheekregels.

 

Maximale hypotheek omlaag

Dit jaar mag je de bijkomende kosten voor de aankoop van een woning niet meer meefinancieren in de hypotheek. Met andere woorden, het maximale hypotheekbedrag mag niet hoger zijn dan de waarde van de woning. Vorig jaar mocht nog 1% van de koopsom extra worden geleend voor de aankoopkosten.

 

Inkomen partner telt meer mee

Bij het bepalen van de maximale hypotheek mogen tweeverdieners in 2018 het laagste inkomen voor 70% meenemen. Dit was vorig jaar 60%. Desondanks houdt dit niet in dat alle tweeverdieners meer kunnen lenen. Dit komt doordat de leennormen eveneens zijn aangepast. Deze normen bepalen hoeveel er op basis van het (gezamenlijke) inkomen mag worden geleend. Dit heeft als gevolg dat met name de hogere inkomens profiteren van deze nieuwe regeling. Het onderstaande rekenvoorbeeld illustreert de impact.

 

 

 

 

Meer lenen bij nieuwe en duurzame woningen

Indien de maximale hypotheek op basis van je inkomen niet toereikend is, dan biedt een duurzame woning wellicht uitkomst. Bij aankoop van een woning met energielabel A++ of hoger kun je € 9.000,- extra lenen. De reden hiervoor is dat je met een lagere energie- en gasrekening meer geld overhoudt voor je hypotheek. Als je nieuwe woning een Energie-Index (EI) of EnergiePrestatie Coëfficiënt (EPC) heeft van nul of lager kun je zelfs € 25.000,- meer lenen. Dit is een verruiming van de bestaande regel. Vorig jaar konden alleen kopers van een Nul-op-de-Meter (NOM) woning hiervan gebruik maken. 

 

NHG-grens omhoog

In 2018 is het mogelijk een hypotheek met NHG af te sluiten tot een koopsom van € 265.000,-. De NHG-grens is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs in Nederland. Zoals eerder genoemd, met een duurzame woning kun je meer lenen. Indien je maatregelen treft om je woning energiezuiniger te maken, dan mag je deze verbeteringen meefinancieren. De maximale hypotheek met NHG-garantie bedraagt dan € 280.900,-.

 

Overlijdensrisicoverzekering niet langer verplicht bij NHG

Vorig jaar diende je nog verplicht een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten voor een NHG-hypotheek. Om NHG voor kwetsbare groepen ook toegankelijk te maken is deze regel geschrapt. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld voor senioren, chronisch zieken en ex-patiënten makkelijker om een hypotheek met NHG af te sluiten.

 

Maximum tarief hypotheekrenteaftrek omlaag

De hypotheekrenteaftrek wordt in 2018 verder afgebouwd. Het tarief wordt met 0,5% verlaagd naar 49,5%. Vooralsnog treft deze verlaging alleen huiseigenaren met een belastbaar inkomen van minimaal € 68.507. De komende jaren wordt de aftrek echter verder afgebouwd met stapjes van 0,5% naar 38%. In de toekomst zal de verlaging dus ook van invloed zijn op lagere inkomens.

 

Einde restschuldregeling

Een restschuld is niet langer fiscaal aftrekbaar. In 2012 introduceerde de overheid een aantal crisismaatregelen om de huizenmarkt te stimuleren. Eén van deze maatregelen was de mogelijkheid om de rente op een restschuld fiscaal af te trekken. Deze regeling is komen te vervallen en alleen nog huiseigenaren met een restschuld die is ontstaan voor 2018 mogen hiervan gebruik maken. Gelukkig zijn er nog heel wat mogelijkheden voor de 700.000 huiseigenaren in Nederland met een restschuld. In een gratis oriëntatiegesprek vertel ik je hier graag meer over. 

 

Schenkingsvrijstelling omhoog

Dit jaar mag een bedrag van € 100.800,- belastingvrij worden geschonken voor de aankoop van een woning. Niet alleen ouders mogen dit bedrag schenken. Ook als je een schenking ontvangt van je grootouders, tante of zelfs de buurman geldt de vrijstelling. Voorwaarde is wel dat de schenking wordt gebruikt voor aflossing van de hypotheek of voor de aankoop van een woning. Bovendien mag je niet ouder zijn dan 40 jaar om van de vrijstelling gebruik te kunnen maken.

 

Gratis oriëntatiegesprek

Wil je meer informatie over de nieuwe hypotheekregels? wij vertellen je graag meer in een oriëntatiegesprek. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Voor het maken van een afspraak kun je bellen met 050-5565908 of het contactformulier invullen via onderstaande link.

Ik wil graag een gratis hypotheekgesprek